dinsdag 9 mei 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Ds. Pieter Boomsma uit Amsterdam. Op het orgel speelt Wilbert Magré.

Het thema van deze meditatie is: ‘Levenslang leren’, n.a.v. Psalm 119: 27 en 28.

Wie Jezus volgt, is levenslang leerling, door Zijn woorden, ouders, onderwijzers (en-essen). Maar ook de geschiedenis (Psalm 78, de Bergrede). Op deze 3 mei probeer ik ook de ‘Stolpersteine’ te laten spreken. Wie oren heeft …

Het openingslied is Lied 730: vers 1 en 3. Als slotlied hoort u Lied 756: de verzen 1, 2, 4, 5 en 6.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.