zondag 14 mei 2023 om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Zondag Rogate, ook wel bidzondag genoemd, is in de christelijke jaarkalender de naam voor de vijfde zondag na Pasen (zesde zondag van Pasen). Hierdoor is zondag Rogate ook de laatste zondag voor Hemelvaart. In de katholieke kerk worden de dagen tussen Rogate en Hemelvaart de kruisdagen genoemd. De naam Rogate is afgeleid van het Latijnse woord rogare, vragen of smeken (vgl. Interrogare, ondervragen).

De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de katholieke kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land. Door de reformatie zou dit gebruik later overgenomen worden op de Biddag voor gewas en arbeid. Op deze zondag wordt ondermeer uit Joh. 16 gelezen.
In deze uitzending van Opgang muziek die speciaal voor zondag Rogate is geschreven. Daarnaast ook psalm 23, waarin God wordt geprezen als degene die ons (ook geestelijk) voedt.
Door Petrus Datheen als volgt gedicht:
Myn Godt voedt my als myn herder ghepresen.
Dies sal ick geenes dinghs behoeftlick wesen
In ‘t groene gras seer lieflick hy my weydt
End’ aen dat soet’ water hy my leydet

U kunt luisteren naar:

  1. J.S. Bach: Cantate BWV 87, 1e deel “Bisher habt ihr nichts gebeten”
  2. V. Lübeck: Orgelvariaties LubWV 15 “Nun laßt uns Gott, dem Herren, Dank sagen”
  3. J.S. Bach: Cantate BWV 87, 7e deel koraal “Muß ich sein betrübet?”
  4. J.P. Sweelinck: Orgelvariaties op Psalm 23 SwWV 310 “Myn Godt voedt my als mijn heerder ghepresen”
  5. J.P. Sweelinck: Psalm 23 SwWV 23 “Mon Dieu me paist sous sa puissance haute”
  6. A. Batten: “Lord, we beseech thee”

De teksten bij de liederen.