zondag 16 juli om 9:30 uur

Opgang door Agnes van Bekkum

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

De psalmen inspireerden vele componisten die de aloude teksten prachtig verwerkten in hun werken. In deze psalm spreekt iemand die volkomen op de Here heeft leren vertrouwen, en die met blijdschap en in nederigheid God dankt voor alles wat hem is overkomen. Wij kunnen van David leren: het gaat in dit leven niet om roem of rijkdom; veel belangrijker zijn de goddelijke eigenschappen die in Psalm 103 genoemd worden: genade, goedertierenheid, barmhartigheid, ontferming – de karaktertrekken die ook Jezus steeds heeft laten blijken. Vandaag bewerkingen van psalm 103, gecomponeerd door diverse componisten.

Te beluisteren zijn de volgende werken:

  1. Gioseppe Torelli (1658 – 1709) Sinfonia con tromba in D major, G.9 3rd Movt. (instrumentaal)
  2. Koraal Psalm 103 vers 8, bewerking Gerard de Wit (1985 – )
  3. Heinrich Schütz, (1585-1672) Lobe den Herren (Motet) SWV 39
  4. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) BWV 28.2, Nun lob, mein Seel, den Herren
  5. Heinrich von Herzogenberg, (1843 – 1900) 4 motetten opus 103 no.1, Lobe den Herrn meine Seele
  6. Sietze de Vries (1973 – ), Orgelimprovisatie over de melodie van psalm 103
  7. Markus Geissbühler, Psalm 103, Lobe den Herren
  8. Lied 103c, Praise, My Soul, the King of Heaven, bewerking Ralph Vaughan Williams (1872 -1958)
  9. Lied 103e, Jacques Berthier(1923-1994), Bless The Lord, my soul. (Taizé)

De teksten bij de liederen.