zondag 23 juli om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jaap van de Meent 

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jaap van de Meent uit Utrecht voor in de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst… Wijsheid

Een van de verhalen die we deze zondag lezen behoort tot een van de bekendste verhalen uit de Bijbel, het oordeel van Salomo. Koning Salomo wordt wijs genoemd, omdat hij kon onderscheiden tussen goed en kwaad en daardoor een rechtvaardig oordeel kon vormen. Het geheim van zijn wijsheid bleek gegeven in zijn gave om te luisteren (1 Koningen 3: 16-28). Goed onderscheiden is niet zo eenvoudig, blijkt uit de gelijkenis over het onkruid tussen het koren, die Jezus vertelde aan zijn volgelingen die Hem volgden en uitlegde aan zijn leerlingen (Matteüs 13: 24-30 en 36-43). Jezus sluit zijn uitleg aan zijn leerlingen af met de woorden: ‘Laat wie oren heeft goed luisteren!’

De inzameling van de gaven is bestemd voor Stichting Chris en Voorkom! U steunt de stichting door een gift over te maken op NL33 INGB 0000 003 112 t.n.v. Stichting Chris en Voorkom!
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding rechtsboven: Het Salomonsoordeel – Nicolas Poussin 1594-1665.