dinsdag 1 augustus 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is Julia Ijmker uit Amsterdam. Op het orgel speelt Wilbert Magré.

Lekenpreek

Het thema van de meditatie is: ‘Waar vind je God buiten de kerk?’ n.a.v. The color purple & meer.

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze. (standaard introductie lekenpreken) 

Het openingslied is: Heer ontferm u over ons.

Het slotlied is: Neem de plaats de ruimte en de tijd.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.