zondag 6 augustus om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met drs. Greetje van der Harst-de Leeuwe

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag drs. Greetje van der Harst-de Leeuwe uit Haarlem voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
In ons leven is eten belangrijk: als levensnoodzaak, zintuiglijke ervaring en sociaal gebeuren. In de bijbel staan verschillende verhalen waarin voedsel en maaltijden een rol spelen. Het gaat dan niet alleen om lichamelijke versterking, maar ook om geestelijk voedsel. Vandaag lezen we in psalm 78 hoe God het volk Israël in de woestijn voorziet van drinken en eten. En in Mattheüs lezen we hoe Jezus een grote menigte voedt. God laat ons niet verhongeren en versmachten als we ons op een eenzame plaats, in de woestijn, bevinden. We herkennen God in de ervaring van het ons gevoed weten.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. ‘Collecte 6 augustus’.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.