dinsdag 15 augustus 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is Ds. Arnold Vromans uit Rijnsburg. Op het orgel speelt Martin Mans.

Het thema van de meditatie is: ‘Grenzeloze eenheid’ n.a.v. 1 Corinthe 10: 16 en 17.

De genade van Christus overstijgt ruimte en tijd. Dat is iets wat je snel zegt…maar ervaren we ook wat een groots teken van God zijn liefde dat is. Wij horen bij elkaar…met de mensen van voorbij en hen die komen zullen…een grote juichende gemeente voor het aangezicht van God!

Het openingslied is: Psalm 67. Het slotlied is: Lied 457 (LvdK).

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.