zondag 27 augustus om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel hoort u Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Wij volgen deze zomer het oecumenische leesrooster en dat staat dit jaar in het teken van het evangelie naar Matteüs. In de zomerperiode worden er altijd verhalen verteld , korte gelijkenissen, ontmoetingen tussen Jezus en andere mensen of ook over zijn onderwijs aan de leerlingen, terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem. Vandaag stellen we de vraag: Wie is Jezus?

De inzameling van de gaven is bestemd voor Fonds Urgente Noden Haarlem. Een gift voor het Fonds Urgente Noden in Haarlem is welkom op:
NL23 RABO 0155 012 819.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Fresco Sixtijnse Kapel – Pietro Perugino 1450-1523.