dinsdag 29 augustus 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Klaas de Vries uit Amsterdam. De organist is Rob van Dijk.

Het thema van de meditatie is: “Wat lees ik in jouw ogen?” n.a.v. Matteüs 9 : 35-36.

Ogen zijn de spiegel van de ziel. Wat zie ik in de ogen van de ander? Wat leest de ander in mijn ogen? Mildheid, begrip, geduld? Of afwijzing, minachting, veroordeling? Bij christenen voelen mensen nogal eens dat laatste. Als Jezus naar mensen kijkt, welt meer dan eens ontferming en bewogenheid in Hem op. De Bijbel kent daarvoor mooie uitdrukking ‘genade vinden in Gods ogen’.  

Het openingslied is LB 272 – wij zoeken in uw huis of Psalm 123 : 1 NPB.  Als slotlied LB 997 – en vele duizenden, ontheemd.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.