dinsdag 26 september 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Koos Staat uit Andijk. De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is Thema: “Gaan voor Goud”, n.a.v. Hebreeën 12: 1-3.

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Het openingslied is Psalm 146: 1 en 3. Het slotlied is Lichtstad met uw paarlen poorten.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.