zondag 1 oktober om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Ad van Nieuwpoort

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag dr. Ad van Nieuwpoort uit Den Haag voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Wie zonder zonde is…’
In het verhaal van deze dienst treffen wij midden in de tempel een vrouw aan. Een naam heeft ze niet. Misschien zijn wij het zelf wel. Ze is gegrepen op echtbreuk, zo vertelt Johannes. Terwijl Jezus zijn leerhuis geeft, wordt zij zomaar die tempel binnengesleept. De hoeders van de wet gaat het niet om die vrouw, zoveel is duidelijk. Nee, ze willen deze Jezus kunnen betrappen op een verkeerde uitleg van de Tora. Grote beschuldigingen worden geuit. En Jezus wordt uitgedaagd. Maar Jezus zwijgt. Net als die vrouw. Hij schrijft in de aarde. Zijn het de namen van degenen die de Tora gemaakt hebben tot stok om de hond te slaan?
Of schrijft hij woorden van bevrijding? ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’, dat is wat Jezus na zijn zwijgen zegt. De hoeders van de wet worden gedwongen in de spiegel te kijken. Hebben zij schone handen? Wie ze heeft, mag het zeggen. En ze druipen af. Eén voor één. Beginnend bij de oudsten. Jezus blijft alleen over met de vrouw. Zij druipt niet af. Zij wacht op een bevrijdingswoord van hem die zij haar Heer noemt. ‘De woorden lieten los van hun figuur en brandden in de blos waarmee zij heenging, als een kind zo licht…’
Zo dicht Achterhuis in zijn onvergetelijke gedicht. Er opent zich een nieuwe werkelijkheid in een wereld waarin mensen elkaar vastzetten in oordelen. Hard nodig deze dagen…

De inzameling van de gaven is bestemd voor Kerk en Israël. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Christus en de overspelige vrouw – Rembrandt van Rijn.