dinsdag 3 oktober 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Elis de Waard van de Pauluskerk uit Amstelveen. De organist is Wilbert Magré.

Het thema van de meditatie is Thema: “De lijdende Knecht des Heren, welke betekenis heeft dat voor u? “, n.a.v. Jesaja 53: 2-5 (NBV21).

Zie, Mijn knecht schoot als een loot op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing.

Het openingslied is JdH 836: 1 en 3. Het slotlied is NLB 575: 1, 2, 4, 6.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.