zondag 8 oktober om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Menig bevrijdingsbeweging lijkt uit te lopen op hetzelfde liedje. Eerst is er de hartstocht, het verlangen, het enthousiasme, het grote gezamenlijke doel van vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid. Alleen maar mensen die de samenleving dienen in plaats van hun eigenbelang. Prachtig. Maar dan blijkt die nieuwe leider toch een beetje tegen te vallen. Hij of zij maakt beloftes niet waar of valt in dezelfde valkuilen als de oude. Macht corrumpeert. En dan lijkt het nieuwe ineens wel heel erg op het oude. Sterker nog: het nieuwe is het oude liedje.

Zo gaat het in het boek Richteren. Steeds weer ‘doen de kinderen van Israël wat kwaad is in de ogen van de Heer’. Ondanks de bevrijding uit benauwdheid en slavernij, ondanks de lange leertijd in de woestijn, ondanks de komst in het land van belofte, kiezen ze niet voor het goede, maar voor het kwade. En dan wordt het huilen, want het kwade heb je uiteindelijk niet in de hand. Het keert zich tegen je, het wordt een bezettende macht.

En wat dan? Het kwade moet gestopt worden, maar hoe? Door wie? In het boek Richteren treden ‘rechters’ op – bevrijders voor de kinderen van Israël. Zijn dat helden en overwinnaars? Zodra je ze zo ziet word je op een ander been gezet. Zo zoemt er aanstaande zondag een honingbij door het verhaal van Richteren 4… Zou zij het kunnen opnemen tegen de overmacht van geweld van de generaal met zijn negenhonderd ijzeren wagens? Wie weet.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie voor Noodhulp Nagorno- Karabach. U kunt uw gift overmaken op NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 8 oktober.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Jael, Deborah en Barak door Salomon de Bray (1597-1664).