dinsdag 10 oktober 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Bas van der Graaf uit Huizen. De organist is Rob van Dijk.

Het thema van de meditatie is Thema: “Waarin vinden we het geluk?”, n.a.v. Mattheüs 5: 3-10.

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Het openingslied is NLB 907: 1 en 2. Het slotlied is NLB 978: 1 en 4.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.