dinsdag 17 oktober 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Robert-Jan van Amstel uit Putten. De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is Thema: “Help je mee ontwikkelen?”, n.a.v. Johannes 11, vers 32 t/m 44 (NBV21).

Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’

Het openingslied is NLB 837: 1 en 4. Het slotlied is “Tot de Herder”: 1 t/m 4. Op de melodie van Jezus ga ons voor. (uit: Evangelieliederen 2, lied 10a).

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.