dinsdag 14 november 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is Evangelist Johan Krijgsman.​ De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is thema: “Gezond gemaakt” n.a.v. Handelingen 9: 32-35.

Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag.

Het openingslied is Psalm 103: 2, “Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven”. Als slotlied hoort u Gezang 174: 1, 2 en 3, “Vaste Rots van mijn behoud”.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.