woensdag 20 december 2023

Meditatie in de Adventstijd door Juup van Werkhoven

Beluister deze meditatie hier:

woensdag 20 december 2023

Meditaties in de Adventstijd

In de Adventstijd verzorgt Juup van Werkhoven-Romeijn weer korte uitzendingen via Radio Bloemendaal. Ook dit jaar komen klassieke Bijbelteksten aan de orde, teksten die al eeuwen in de kerk juist in deze weken van Advent zijn gelezen. We verbinden ze met onze tijd en we luisteren naar prachtige muziek en poëzie.

Vandaag de achtste aflevering met als thema: “De Heer wil ik dienen”.

De engel Gabriël gaat op bezoek bij Maria om haar de geboorte van Jezus Messias aan te kondigen. Zij zal zwanger worden van de toekomst van God. Ze schrikt, stelt een vraag, maar ze stemt toch toe. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Laten we van Maria geen zoete lieve vrouwe maken. Dat is ze zeker niet, Ze is een vrouw die de juiste vragen stelt en weloverwogen haar instemming geeft. En haar danklied, het Magnificat is revolutionair en profetisch.

Anton van Wildenrode schreef een gedicht over de instemming van Maria. In het gedicht is Gabriël aan het woord. Hij gaat met de boodschap, de vraag naar Maria. Het is alsof iedereen in de hemel de adem inhoudt. Zal ze het doen?

Gebruikte muziek en teksten:

Midden in de winternacht – Calefax Kerst anders. NPO klassiek kerstconcert;
Woorden uit de Bijbel – Lucas 1, 26-38;
De engel Gabriël komt aangesneld – Lied 443- Vocaal Theologen Ensemble;
De dag was zo stil te Nazareth – Anton van Wildenrode;
Magnificat van John Rutter, gezongen door Cambridge singers;
Magnificat, danklied van Maria, vertaling Maria van der Zeyde.

Foto boven: Jaap van Werkhoven. Musée Arcabas, Saint Pierre de Chartreuse.

U kunt zich abonneren op een dagelijkse E-mail met een link naar de uitzending en een foto meditatie. Was u bij vorige meditaties ook geabonneerd op zo’n dagelijks mail, dan ontvangt u de mails automatisch. Mocht u de mails niet (meer) willen ontvangen dan kunt u zich eenvoudig afmelden. Was u nog niet eerder geabonneerd? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Uw reacties zijn altijd welkom, stuur deze aan: juupvanwerkhoven@radiobloemendaal.nl.