zondag 31 december om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds.

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Door goede machten trouw en stil omgeven, Behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, Zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, En met u ingaan in het nieuwe jaar. Lied 511.

We wensen u een gezegend 2024.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Het Ouderenwerk. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. ‘Collecte Ouderenwerk 31 december’.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: De lofzang van Simeon, Rembrandt van Rijn (1606-1669).