dinsdag 2 januari 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Dirk van Duijvenbode, PKN Hoek van Holland. Voorzitter ADK. De pianist is Rob van Dijk en op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “Dubbele geschiedenis” n.a.v. Lukas 2 : 1, 6-7 en 15 (NBG 1951).

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.

Het openingslied is Psalm 89: 1 en 7. “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied”.
Als slotlied hoort u NLB 90a: 1, 5 en 6. “O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis”.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.