dinsdag 9 januari 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Dick Wolters van de PKN, Noorderkerk uit Amsterdam. De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “Carrière-switch” n.a.v. Matteüs 4, vers 17 – 22.

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Toen Jezus langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers.

Het openingslied is NLB 513: 1, 2, 3 en 4. “God heeft het eerste woord”.
Als slotlied hoort u NLB 531: 1 en 3. “Jezus die langs het water liep”.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.