zondag 21 januari om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. ds. Kick Bras 

Kijk deze kerkdienst terug:

​In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Kick Bras uit Haarlem voor in de dienst. De organist is Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Volg mij|

Jezus treedt in de openbaarheid. Hij roept enkele vissers om hem te volgen, om met hem mee te gaan op weg naar Gods Rijk. Daarover gaat het in de kerkdienst van a.s. zondag. Wat betekent dat voor ons? Roept hij ook ons nog steeds? En voelen we ons dan ook echt geroepen om hem te volgen? Of hebben we daar vooral heel vragen over? En misschien ook wel veel weerstanden tegen?  Of misschien kunnen we het ook als bevrijdend ervaren, dat Jezus in naam van God ook ons op het oog heeft, ook ons wil inschakelen in het werk van de bevrijding.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Stichting Arkgemeenschap.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 098 543 t.n.v. Stg. Arkgemeenschap.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.