zondag 28 januari om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds.Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
‘Keer weer, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Heer u heeft welgedaan…’ zo staat er te lezen in Psalm 116: 7. Rust is ook het woord waar de naam Manoach naar verwijst, een van de twee hoofdpersonen in Richteren 13, het verhaal dat aanstaande zondag in de dienst centraal staat.

Rust is echter niet wat Manoach in zijn gedrag laat zien. Hij lijkt eerder onrustig, onzeker, angstig en erop uit om alles te weten en te controleren. Misschien niet zo verwonderlijk aangezien zijn volk al ruim veertig jaar in de greep is van de Filistijnen. Dit volk wordt later in de bijbel gekarakteriseerd door de reusachtige figuur waar het herdertje David het tegen zal opnemen: Goliath uit Gat. Een afschrikwekkende gestalte van macht en geweld. We zien en horen dagelijks in de oorlogsverslaggeving hoe deze reus zijn dodelijke schaduw over alles en iedereen heen werpt. Wat valt er nog te verwachten in een wereld die zo beheerst wordt door de onrechtvaardige dood? Het antwoord komt, verrassend genoeg, niet van Manoach maar van zijn vrouw. Verrassend omdat zij onvruchtbaar is, zoals alle aartsmoeders van Israël: Sara, Rachel, Rebekka, Hanna de moeder van Samuel. Je zou denken dat je van deze vrouwen niets kunt verwachten. Onvruchtbaar zijn betekent immers: niets en niemand voortbrengen, geen voortgang boeken, geen weg banen, geen toekomst hebben.

Toch zijn het juist deze onvruchtbare vrouwen die een kind krijgen: een schepping uit het onmogelijke, het ondenkbare. Zo ook de vrouw van Manoach: zij krijgt te horen dat er een kind, een zoon geboren zal worden. Een die zijn volk zal bevrijden. Opnieuw een geboorteverhaal in deze tijd van Epifanie, om onze ogen open te houden voor tekenen van een nieuw begin. 

De inzameling van de gaven is bestemd voor Bon Timoun. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 487 TRIO 0379 681 595 t.n.v. Bon Timoun Bloemendaal.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: De engel verkondigt Manoach en zijn vrouw de geboorte van hun zoon Simson, Pieter Symonsz. Potter.