dinsdag 6 februari 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Wouter Klouwen, PKN, Pauluskerk in Baarn. Op het orgel speelt Wilbert Magré.

Het thema van de meditatie is: “Uit de verlamming opgericht” n.a.v. Marcus 2: 1-12.

Jezus’ gezag betwist.
Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun Gods boodschap.

Het openingslied is: Psalm 138: 1, 2 en 4. “U loof ik, Heer, met hart en ziel“.
Als slotlied hoort u: Gezang 460: 1, 2 en 3. “Loof de koning, heel mijn wezen“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.