zondag 11 februari om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Tjitske de Vries-Meijer

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds.Tjitske de Vries-Meijer​ voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum. Verder met medewerking van De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée.

Waar gaat het over in deze dienst:
Op deze zondag sluiten we de tijd van Epifanie af. Aan de tijd van het werken en leven op aarde van Jezus lijkt een einde te komen. De komende week is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Een periode waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. We volgen deze zondag het oecumenisch leesrooster en lezen in het Evangelie van Marcus een genezingsverhaal. Ook lezen we het prachtige verhaal van de genezing van Naäman.
Het zijn elkanders spiegelverhalen. In beide verhalen speelt ‘afwassing’, je lichaam reinigen een rol en gaat het ook over geestelijke en sociale heling die daarin meekomt. De man die Jezus geneest wordt verboden om over zijn genezing te vertellen. En toch bazuint hij het rond. Dat roept heel verschillende reacties op bij de mensen en schriftgeleerden in de omgeving van Jezus.
Even verder in het evangelie van Marcus lezen we dan ook dat de farizeeën vertrokken en met de herodianen gingen overleggen hoe ze hem, dat is Jezus, uit de weg konden ruimen.

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA Noodhulp Lesbos. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vluchtelingen Griekenland.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Genezing van een melaatse, Adriaen Collaert,1583-1588. Rijksmuseum.