zondag 3 maart om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Johan Visser

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Johan Visser uit Amsterdam voor in de dienst. De organist is Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
De meesten mensen stellen zich Jezus voor als een zachtaardige kindervriend of een ongevaarlijke spirituele leraar. Dat is echter een eenzijdig beeld van Hem. Jezus kon ook boos worden en zijn boosheid richtte zich vooral op de religieuze en politieke leiders. Het bekendste voorbeeld daarvan is het moment dat Jezus de tempeldienst in Jeruzalem verstoorde en daarbij zelfs geweld gebruikte.
Dit gebeuren, dat alle vier de evangelisten vertellen, toont ons Jezus als de felle en gevaarlijke profeet die van Godswege het ritueel op de heiligste plek op aarde én de business van de Tempel NV komt verstoren. Wat als Hij dat vandaag ook komt doen – ons storen?

De inzameling van de gaven is bestemd voor:de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. collecte 3 maart 2024.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.