donderdag 14 maart 2024

Op Weg naar Pasen door Juup van Werkhoven

Beluister deze meditatie hier:

Op Weg naar Pasen 2024

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning. Dit jaar neemt Juup ons mee in een bezinning op actuele thema’s zoals klimaat, migratie, bestaanszekerheid, vrede en veiligheid. Belangrijke thema’s in dit jaar van Europese verkiezingen en kabinetsformatie.
Speelt het geloof een rol, inspireert de Bijbel ons bij ons denken over de inrichting van onze samenleving?

Vandaag de vierde aflevering met als thema: “Vrede en veiligheid”.

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen (Mattheus 5, 43-44).

Vrede en veiligheid. Het was niet echt een onderwerp bij de verkiezingen maar nu dus wel. Jezus roept niet op tot geweld. Gebruikt geen geweld. Zijn ethiek is pacifistisch: geweldloosheid, zelfverloochening, vrede, recht en liefde. Maar is dat vol te houden?

Wat moet de houding van de kerk zijn? Wat moet onze houding zijn als we worden geconfronteerd met oorlog, geweld, onveiligheid? Wat kunnen wij inbrengen vanuit ons geloof, onze inspiratie? Ik herinner me de jaren ‘80 toen er in de kerk verschillende geluiden te horen waren over de plaatsing van kruisraketten, over kernwapens. De grootste demonstratie ooit werd georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad. Maar nu is het wel erg stil.

In de geschiedenis van de kerk, het Christendom is er veel over nagedacht. Door kerkvader Augustinus bijvoorbeeld. Die kwam tot zoiets als een theorie van de rechtvaardige oorlog. Of misschien beter een theorie over de vraag wanneer oorlog gerechtvaardigd is. Maar is er ook zoiets als een rechtvaardige vrede?

Gebruikte muziek en teksten:
J
ohn Field – Air du bon Roi Henri IV – Míceál O’rourke piano;
Kyrie Eleison – Stef Bos en Lakhsmi;
Bijbel – Mattheus 5;
The Paul Winter Sextet, We shall overcome;
Dona Nobis Pacem – Mozart;
Gebed, toegeschreven aan Franciscus van Assisi, p. 1355 Liedboek;
Lied 814 Wees gezegend – Vocaal Theologen Ensemble.

Foto’s: Jaap van Werkhoven, Museum Voorlinden Wassenaar, Kaari Upson, The Larry Project.

U kunt zich abonneren op een wekelijkse E-mail met een link naar de uitzending en een foto meditatie. Was u bij vorige meditaties ook geabonneerd op de E-mails, dan ontvangt u de mails automatisch.
Was u nog niet eerder geabonneerd? Geeft u zich dan  hier  op.

Uw reacties zijn altijd welkom, stuur deze aan: juupvanwerkhoven@radiobloemendaal.nl.