dinsdag 2 april 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Koos Staat van de PKN kerk in  Andijk.
De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “De Bucket-list” n.a.v. Johannes 13:1-5.

Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader

Het openingslied is: Psalm 65: 1 en 2. “De stilte zingt U toe, o Here”.
Als slotlied hoort u: “Laat lichten Uw gezicht“. Op de melodie van Dank, dank nu allen.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.