woensdag 15 mei 2024

Op Weg naar Pinksteren door Juup van Werkhoven

Beluister deze meditatie hier:

Aflevering 5

Verwondering
Onze geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, begint met het woord ‘ik’. Ik geloof in God. De geloofsbelijdenis is Trinitarisch opgebouwd. In drieën. Eerst gaat het over God: ik geloof in God de Vader, de almachtige, schepper des hemels en der aarde.
Dan gaat het over Jezus: En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, En tenslotte gaat het over de heilige Geest, maar het begint bij God.
 
De Remonstrantse geloofsbelijdenis begint niet bij God, maar bij de mens. Vanuit de verwondering van de mens komt de belijdenis te spreken over de Geest. De geest die ons inspireert, die ons bezielt. Ons allemaal wil bezielen. De belijdenis begint ook niet met ‘Ik’ maar met wij. Mooi, want geloven doe je samen en we vullen elkaar prachtig aan.

Beluister de meditatie ….…

Foto’s: Jaap van Werkhoven

Uw reacties zijn altijd welkom, stuur deze aan: juupvanwerkhoven@radiobloemendaal.nl.