dinsdag 14 mei 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Anne Verbaan – van den Heuvel van  de PKN, Hervormde gemeente uit Bennekom.
De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “Engelen en mensen” n.a.v. Genesis 28: 10-15, Jakobs droom in Betel.
Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias.

Het openingslied is: Lied 280: 1, 2, 3 en 4. “De vreugde voert ons naar dit huis“.
Het slotlied is: Lied 91a: 2 en 3. “Engelen zendt Hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.