zondag 2 juni om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk in Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel hoort u Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
We volgen weer het oecumenisch leesrooster waarop dit jaar het evangelie naar Markus centraal staat. Het is de zondag na Trinitatis (de zondag van de Drie-eenheid) en dan beginnen we als het ware opnieuw. We hebben Kerstmis, Pasen en Pinksteren achter de rug en kunnen ons nu volop bezinnen op de vraag waar het ook alweer allemaal om te doen was. Wat heeft de weg die Jezus gegaan is te betekenen?

We horen het verhaal over een verlamde man die door vier vrienden bij Jezus gebracht wordt. Ze gaan tot het uiterste, graven zelfs een gat in het dak van het huis waar Jezus is, om de verlamde naar beneden te laten. Deze beweging is veelzeggend: van hoog naar laag. Zo gaat het steeds in de bijbel: de God van Israël daalt af, de hemel komt op aarde en Jezus gaat door de diepte van de dood heen. Ondertussen gebruikt Markus woorden die een sterke lading hebben gekregen in de christelijke traditie: geloof, zonde, opwekking. Het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat ze tegen de achtergrond van die beweging in een nieuw licht komen te staan. In deze dienst wordt brood en wijn gedeeld.

De inzameling van de gaven is bestemd voorde Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. collecte 2 juni.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.