zondag 16 juni om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk in Bloemendaal gaat op deze zondag dominee Jessa van der Vaart voor in de dienst. Viering 100 jaar Radio Bloemendaal met op het orgel Agnes van Bekkum. Verder met medewerking van Dirk Out, vleugel en De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée en als solist Marga Melerna.

Waarover gaat het in de dienst…
Meer dan 100 jaar geleden kwam een vooruitstrevende geest en betrokken lid van de Gereformeerde Kerk te Bloemendaal op het idee om de nieuwste uitvinding radio te gebruiken om kerkdiensten uit te zenden. Zo zouden meer mensen dan alleen kerkgangers geïnspireerd kunnen worden door de woorden van voorgangers, met name zieken, ouderen en ook de zogenaamd ‘buitenkerkelijken’. Zo werd aan de Bloemendaalse kerk een zendvergunning verleend die op 14 juni 1924 in werking trad. En de rest is geschiedenis: ruim honderd jaar en een ontelbare hoeveelheid uitzendingen later bestaat Radio Bloemendaal nog steeds. Dat vieren we in deze feestelijke dienst.
In de dienst staan we stil bij de vraag vanuit welke gedachte Radio Bloemendaal ooit werd opgericht en wat de actualiteit daarvan is vandaag de dag. Ook in de kinderkring besteden we aandacht aan het eeuwfeest: wat vind jij zo belangrijk dat je het aan de hele wereld zou willen vertellen?!
Van harte welkom om dit feest mee te vieren!

De inzameling van de gaven is bestemd voor De Ark. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 0985 43 t.n.v. Stichting Arkgemeenschap regio Haarlem.

Een gift voor Radio Bloemendaal kunt u overmaken op  NL07 INGB 0000 1673 16 t.n.v. Protestantse gemeente te Bloemendaal/Overveen afd. Radio

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.